• Centrum Loreto, Praha 8 – Prostor pro vzdělávání, terapie a seberozvoj
  • Příjemný a jedinečný prostor s unikátní atmosférou, na rozhraní Prahy 8 a Prahy 7, přímo pod Libeňským mostem
  • Loreto je spojené z počátečních písmen 3 slov: LOve – REspect -TOlerance
  • Záměrem místa je vnést do života všech lidí, kteří jej navštíví, vnitřní klid, radost a harmonii
  • Více informací zde