Tradiční medicína nelže. Energetický systém v lidském těle existuje   ZÁPADNÍ MEDICÍNA POTVRDILA, CO NA VÝCHODĚ ZNAJÍ UŽ 2 000 LET Západní medicína běžně uznává pouze ty systémy v lidském organismu, které jsou fyzicky hmatatelné. Avšak některé východní kultury věděly o kompletně odlišné tělesné soustavě už před více než 2 000 lety a používaly ji jako…

Zdravotní účinky čchi-kung Cvičení čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a zklidňují mysl. Otevírají cestu osobního rozvoje a vedou k pochopení zákonů vesmíru. Pravidelným cvičením se  příznivě ovlivňuje nervový systém, zvyšuje hybnost kloubů a pružnost těla, zlepšuje se funkce všech orgánů, imunita, atd.   Cvičení se provádějí v pomalém tempu v souladu s dechem a…

Stáří a stárnutí člověka s čchi-kung Čím dál více se nepřehlédnutelnou skutečností stává téma stáří a konce lidského života. Jedná se o fenomén, který postupně zasahuje do všech oblastí individuálního i společenského života. Otázky stárnutí jsou v posledním období středem pozornosti řady odborníků z řad společenských, medicínských i politických kruhů na celém světě. Snaží se tuto tématiku…

Co to jsou meridiány – energetické dráhy lidského těla? Meridiány jsou energetické dráhy těla, kanály energie, které jsou velmi úzce spojeny s orgány, tkáněmi a strukturami lidského těla a jeho funkcemi. Meridiány byly objevovány důmyslnou praxí léčitelů, lékařů, mnichů a taoistů východního světa. Mají přesně danou dráhu, probíhají 3 až 5 milimetrů pod kůží člověka…

Čchi-kung pozitivně mění život Čchi-kung je klíčem ke zdraví a dlouhověkosti. Již v krátkém čase se začne pozitivně měnit váš život, zlepšovat zdraví, přinášet stabilita, jasnost a vhled do vašeho života. Přirozeným způsobem se začnete cítit lépe, a tak: zlepšíte celkově zdraví dodáte sílu a vitalitu tělu odstraníte stres a únavu zklidníte emoce i mysl zlepšíte koncentraci…

Dětství má přímý vliv na náš další život  Každé dítě než je „tvarováno“ k obrazu rodičů, školy, společnosti je živé a spontánní, přirozené a v bytí teď a tady. Pokud nezažije lásku a dostatečné přijetí od obou rodičů, může mít problémy s oceněním sebe sama, s vlastní sebeúctou, sebedůvěrou, sebeláskou a komunikací. Když se narodíme Naše početí, porod…

Nová dimenze odpočinku Díky rychlému rozvoji vědy a techniky a celkově konzumnímu zaměření celé společnosti se lidé západního světa více a více obrací k alternativním způsobům léčení. Mezi ně patří i čínská umění pro zdraví a dlouhověkost čchi-kung (qi-gong) někdy označovaná jako čínská jóga. Lidé se na vlastní kůži přesvědčují „o zázračné pověsti“ těchto orientálních…

Čchi-kung se podobá taichi a je součástí tradiční čínské medicíny Čchi-kung jsou tradiční čínská cvičení pro zdraví a dlouhověkost podobná tai chi. Tato hluboce propracovaná relaxační cvičení vedou k rozvoji  těla,  ducha a životní energie. Slovo čchi znamená „životní energie, síla“; kung „kultura, cvičení“. Čchi-kung je tedy cvičení rozvíjející životní energii. Tato životní síla obíhá…

Čchi-kung vyrovnává jin a jang, zpomaluje stárnutí Cvičení čchi-kung zvyšují tok energie v celém meridiánovém systému těla a mají tak blahodárné účinky na naše zdraví. Číňané odedávna věří, že vesmír je tvořen dvěma protikladnými silami JIN a JANG, které se musí navzájem vyrovnávat. V přírodě tyto dvě síly samy hledají způsob jak se vzájemně vyrovnávat…

Osm kusů brokátu / Ba Duan Jin Klenotem čínského umění qi-gong je unikátní sada osmi cviků Ba Duan Jin nebo-li Osm kusů brokátů, která je zaměřena především na zesílení všech vnitřních orgánů, protažení páteře a posílení zad. Odstraňuje stres, únavu a napětí ze svalů. Tento vynikající komplex osmi cviků upravuje všechny funkce organismu, zvyšuje psychickou a fyzickou…

Meditace a meditační pobyty učí, jak správně dýchat, odpočívat a meditovat. Zahrnují dechová a meditační cvičení, automasáž, harmonizační techniky aj. Meditační cvičení napomáhají zlepšit koncentraci, paměť, celkově omlazují tělo i ducha.  Specialitou aktivního meditačního cvičení je automasáž, která probouzí energii (qi nebo-li čchi) k lepšímu proudění v celém těle. Tím se docílí lepšího prokrvení tkání a zahřeje se…

Každá rodina má svoji dynamiku Rodinné konstelace je metoda, která umožňuje vhled do skryté dynamiky rodinného systému, mezilidských, partnerských nebo rodičovských vztahů, protože odhalí dynamiku, která poutá osobu k danému systému. Toto poznání pak může vést ke změně chování v těchto vztazích. Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád….

Co je čchi-kung Čchi-kung je ucelený systém staročínské medicíny pro zdraví a dlouhověkost nebo-li umění pěstování života, někdy označované také jako čínská jóga. Současnému člověku odkrývá perspektivu dosáhnutí reálného zdraví, stability a harmonie osobnosti, poznání vesmírných zákonů. Čchi-kung v Číně patří k nejoblíbenějším formám cvičení, protože stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a…

Minulost ovlivňuje naši budoucnost Naše spojení se členy rodiny je mnohem silnější, než si jsme schopni vůbec uvědomit. Jedním z velkých faktorů, které mělo a má vliv na naše prožívání reality a pocity štěstí je naše minulost a dětství.   „Jablko nepadá daleko od stromu“. Každý z nás jsme se narodili do určitého rodinného prostředí a…

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz