1. Indiviuální Koučink

– vynikající nástroj sebepoznání, seberozvoje a jasnosti v životě, který napomáhá k urovnání si myšlenek, priorit a konkrétních akcí v oblasti zdraví, práce, kariéry, sexuality, životních změn, partnerských krizí atd. 

– při kladení konkrétních otázek nalézá klient sám ve svém nitru jasné odpovědi. Díky tomu se může lépe orientovat v sobě a dosavadní životní situaci. Má konkrétní návody a jasné akce směrem vpřed. Tím může přijít nová energie, radost a vášeň.

Ceny: 

1 sezení / 1 500 Kč / 90 minut

 

 


2. Individuální výuka Čchi-kung

– cvičení, které stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost. Kultivuje tělo, urovnává emoce a zklidňuje mysl.

Cena: 

ve skupině pro max. 10 osob :  3 000 Kč / 1 hodina (v Praze)

individuálně / 1 sezení / 1 500 Kč / 90 minut

 


3. Individuální Tao masáž pro ženy 

– ozdravně-intimní masáž pro uvolnění celého těla a zvýšení energie, probuzení ženství, uvolnění těla, emočních a mentálních bloků, která působí blahodárně na celé tělo a nervovou soustavu.

Cena: 1 sezení / 1 500 Kč / 90 minut

 


4. Individuální konstelace

v rámci konstelační práce se zaměřuji především na práci s „dětským vědomím“ tzv. vnitřním dítětem, jeho vývojovými fázemi a případnými bolestnými až traumatickými zkušenostmi, které klient mohl zažít v minulosti, např. již v prenatálu, při porodu, v dospívání. Tyto „blokády“ jej pak nevědomě mohou ovlivňovat v současném životě formou závislostí na partnerovi, nízkým sebevědomím, vnitřní izolací, strachy apod.

Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění všech vnitřních zdrojů klienta, tak aby se nastolila jeho harmonie a ozdravné procesy na všech rovinách (tělo, mysl, emoce, duch). 

Cena:1 sezení / 1 500 Kč / 90 minut

  • Metoda konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.
  • Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi  může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální.
  • Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost i současnost. Může jim názorně ukázat souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech i to, jak tyto vztahy ovlivňují jejich vlastní život.
  • Každé sezení je velmi individuální, jedinečné a záleží na záměru a připravenosti klienta. 
  • Pro skupinu zájemců nabízím skupinové konstelace.
  • čast ve skupině má mnohem širší a větší účinek na změny, kterých chcete dosáhnout, než návštěvy na jednotlivých sezeních. Nejdůležitější součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost. Všechno, co se v tomto kruhu odehraje, zde také zůstane. Sezení mohou být emočně náročná, proto je nutné vymezit si dostatek času pro vstřebání informací, pocitů a prožitků, které přicházejí. Po sezeních je důležité dopřát svému tělu a mysli dostatek odpočinku např. formou relaxace, masáže nebo procházky v přírodě).

Upozornění! Práce s konstelacemi a dalšími sebepoznávacími technikami není náhražkou za medicínskou léčbu.

Cena pro skupinu je dohodou.