1. Indiviuální Koučink

– vynikající nástroj sebepoznání, seberozvoje a jasnosti v životě, který napomáhá k urovnání si myšlenek, priorit a konkrétních akcí v oblasti zdraví, práce, kariéry, sexuality, životních změn, partnerských krizí atd. 

– při kladení konkrétních otázek nalézá klient sám ve svém nitru jasné odpovědi. Díky tomu se může lépe orientovat v sobě a dosavadní životní situaci. Má konkrétní návody a jasné akce směrem vpřed. Tím může přijít nová energie, radost a vášeň.

Ceny: 

1 sezení / 1 500 Kč / 90 minut

 

 


2. Individuální výuka Čchi-kung

– cvičení, které stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost. Kultivuje tělo, urovnává emoce a zklidňuje mysl.

Cena: 

pro max. 10 osob :  3 000 Kč / 1 hodina (v Praze)

 


3. Individuální Tao masáž pro ženy 

– ozdravně-intimní masáž pro uvolnění celého těla a zvýšení energie, probuzení ženství, uvolnění těla, emočních a mentálních bloků, která působí blahodárně na celé tělo a nervovou soustavu.

Cena: 1 800 Kč / 2 hodiny

 


4. Individuální konstelace

v rámci konstelační práce se zaměřuji především na práci s „dětským vědomím“ tzv. vnitřním dítětem, jeho vývojovými fázemi a případnými bolestnými až traumatickými zkušenostmi, které klient mohl zažít v minulosti, např. již v prenatálu, při porodu, v dospívání. Tyto „blokády“ jej pak nevědomě mohou ovlivňovat v současném životě formou závislostí na partnerovi, nízkým sebevědomím, vnitřní izolací, strachy apod.

Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění všech vnitřních zdrojů klienta, tak aby se nastolila jeho harmonie a ozdravné procesy na všech rovinách (tělo, mysl, emoce, duch). 

Cena:  1 500 Kč / 90 minut

 • Metoda konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.
 • Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi  může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální.
 • Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost i současnost. Může jim názorně ukázat souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech i to, jak tyto vztahy ovlivňují jejich vlastní život.
 • Každé sezení je velmi individuální, jedinečné a záleží na záměru a připravenosti klienta. 

 


5. Skupinové konstelace

-ideální pro všechny, kdo chtějí získat nový náhled na svou současnou životní situaci a najít její nejvhodnější řešení. Tuto metodu lze velmi dobře aplikovat na všechny oblasti a témata našeho života, která jsou pro nás důležitá, obtížná či jakkoliv bolestná nebo problematická – na témata osobní, zdravotní, rodinná, partnerská, pracovní nebo finanční.

-účast ve skupině má mnohem širší a větší účinek na změny, kterých chcete dosáhnout, než návštěvy na jednotlivých sezeních. Nejdůležitější součástí práce ve skupině je intimita a diskrétnost. Všechno, co se v tomto kruhu odehraje, zde také zůstane.

-sezení mohou být emočně náročná, proto je nutné vymezit si dostatek času pro vstřebání informací, pocitů a prožitků, které přicházejí. Po sezeních je důležité dopřát svému tělu a mysli dostatek odpočinku např. formou relaxace, masáže nebo procházky v přírodě.

 

Jaká témata konstelace pomáhají řešit? 

 

 • Láska a partnerství – odhalení problémových stránek vztahů.

 

 • Rodina a vztahy v ní – nahlédnutí do rodinného systému; pochopení toho, jaké programy a zvyky převzaté od našich rodičů nás mohou v životě omezovat, a to nejen v rodině a ve vztazích, ale i v práci.

 

 • Svatby, sliby, přísahy… opravdu navždy? – svého partnera si berete se vším, co k němu patří. Dvě řeky života se slévají v jeden pramen. Vše, co je na dně, vyplave časem na povrch. Je dobré vědět co to je, a zabránit tak nemilým překvapením.

 

 • Nevšední osudy v rodině a jejich následky – zabavení majetku, násilí v rodině, práce a finance, traumata, sebevraždy, vraždy, náhlá úmrtí, dlouhodobé nemoci, potraty, nevěra, alkoholismus, drogy, zneužívání, aj. 

 

 • Traumata, teror a smrt – velké tabu naší kultury – smrt je součástí našeho života, přesto je v naší západní kultuře velké tabu. Když nám umře někdo blízký, děti, rodiče, když umře někdo předčasně či násilně, často se nedokážeme s touto situací smířit, zůstaneme v šoku a nevíme, co dělat a jak žít dál. K tomuto tématu patří i rozchody s partnery, rozvody a další události, které nechceme ze svého života propustit.

 

 • Další témata: blokády z dětství, programy mysli – osobní nejistota, frustrace, zloba, neochota věci vidět takové jaké jsou, blokády v oblasti intimního života, témata oběti a pachatele aj.

 

 • Ženská témata – např. mateřství, neplodnost, těžké porody, potlačení ženství, hanba a stud v osobním životě, tajemství rodu, tabu v rodině aj.

 

 • Vnitřní konstelace – moje nitro, práce s vnitřními aspekty, egem, různé emoční stavy – strach, smutek aj.

 

 • Děti a poradenství při výchově dětí, které jsou odrazem svých rodičů. Děti reagují na vztah mezi matkou a otcem a často přebírají nevědomě jejich zátěž.

 

 

Upozornění! Práce s konstelacemi a dalšími sebepoznávacími technikami není náhražkou za medicínskou léčbu.

Cena pro skupinu je dohodou.