Taichi jako voda

Právě voda ztělesňuje kvality čchi. Voda vyhledává vždy to nejklidnější místo, klesá stále hlouběji do nejskrytějších zákoutí, bez odporu vyplňuje všechny formy a rozrušuje i ty nejtvrdší skály. Voda se přizpůsobuje všemu a tím všemu vládne. Voda slouží všem bytostem a nese v sobě informace a možnosti se očistit.

Cvičením Taichi se stáváme stále vláčnějšími a plynulejšími jako ta voda. Čím poddajnější je tělo – tím pevnější je jádro.

Uvnitř těla se setkáváme s mnoha protivenstvími, se ztuhlými svalovými partiemi, se zablokovanými klouby, rovněž tak je tělo naplněno emocemi a každodenními starostmi. Čchi stejně jako krev tento emocionální vzorec přejímá a přenáší jej na jednotlivé orgány a na pohybový aparát.

Pro taoisty je voda tou nejdůležitější formou hmotné existence, jejíž očistné a vše vyplňující pasivní vlastnosti slouží k nejzákladnější meditaci. Meditace vody vede k vyplavení všech zatvrzelých emocí a nahromaděných jedů v těle. Rozplynutím se v duchu a v dechu začne také čchi a krev volně proudit, což celé tělo očistně uvolní, jako bychom si zaplavali. V praxi Taichi je tomu stejně: všechny rohy a hrany se zaoblí, všechny činnosti se plynule spojí. Ať už to jsou akce pomalé nebo rychlé, vysoké nebo hluboké, měkké nebo tvrdé, vše se plynule proměňuje, aniž by ztrácelo jednotu. Tento stav přirozeně nenastává hned od počátku. Avšak pravidelným cvičením se proudění čchi stává stále mohutnějším a vede tělo i soustředění tak spontánně jako voda. Vedení jakékoliv akce je stále více odkázáno na proud čchi. V původním textu kánónu Čen Wang tching se říká : „Nech čchi klesat, a všechny nemoci budou vyhojeny“.

Voda si vždy hledá to nejhlubší místo. Svým vlastním sobě podřízeným způsobem je sama o sobě klidná a čirá. Od pramene až po oceán klesá stále níže, zpočátku se divoce řítí horami a vodopády, avšak čím více se jí shromáždí, tím klidněji a mohutněji se může spojovat.

V průběhu cvičení Taichi je tělo začátečníka ještě neklidné jako horský potok, převládá hrubý pohyb, avšak čím hlouběji na akci doléhá Taichi, tím se stává klidnější a jemnější.

Spirály jsou v prvních létech ještě velké a obhroublé kvůli omezené mobilitě pohybového aparátu, všech kloubů, šlach a ještě ztuhlého svalstva. Ale i všechna spojení mezi mentální a tělesnou akcí jsou pořád ještě více či méně omezena. Vytrvalým cvičením se budeme stále více podobat vodě: naše mentální roviny se plynule samy od sebe sejdou s naším tělem a nakonec se oboje stane něčím neoddělitelným, jako je tomu u malého dítěte, které si je sotva vědomo svého bytí, nýbrž prostě je.

Seznamte se s krásnou sestavou Taichi čchi-kung

 

 

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz