Naše filosofie

Věříme, že život není náhoda. Máme hluboký respekt k lidskému životu a opravdový zájem na vytváření společnosti, která uznává smysluplné hodnoty, ctí přírodu a člověka jako celistvou bytost.

V našich programech se zaměřujeme na celkové zlepšení zdraví, vnitřní spokojenost a kvalitu života žen a mužů každého věku pomocí efektivních, pohybově-relaxačních programů sestavených ze staročínských cvičení čchi-kung a jógy, relaxací, základů tradiční čínské medicíny a zdravého životního stylu. Dokonale propracované tělesné i mentální metody, které vyučujeme, napomáhají měnit život, zlepšují zdraví a vnímání sebe i druhých.

Ženám i mužům, budoucím instruktorům, pedagogům a učitelům předáváme informace z oblasti lidské psychiky a těla z pohledu Východu. V kurzech učíme propojit levou a pravou hemisféru, rozum a intuici, západní myšlení a moderní přístupy v metodách rozvoje osobnosti s tisíce let ověřenými metodami Východu, jako jsou čchi-kung (qigong) a jóga. Ty čerpají především moudrost z pozorování dějů v přírodě. Uvědomují si, že člověk je součástí tohoto děje, podléhá jejím zákonitostem. Také věří, že pozitivní změny ve společnosti mohou nastat jedině tehdy, pokud se změní v jedinci, který ji pak zpětně může měnit.

Naše klienty a studenty učíme ovládat náš nejzákladnější nástroj, který máme k dispozici po celý život.A tím je naše tělo, v něm uložené emoce, pocity, myšlenky tak, abychom je vzájemně propojily v jedno. Pokud to dokážeme, jsme schopni zažívat stav fyzické i duševní pohody, co nejdéle. To má pak velmi pozitivní dopad na mnoho oblastí v našem životě jako je zdraví, vztahy, práce, koníčky, přátele, sociální vazby atd.

Jednoduše řečeno, pomáháme každému, kdo k nám zavítá, proniknout do tajů zdraví a sebe sama, tj. lidského těla a psychiky, zákonů universa, hlubšího poznání smyslu lidského života a našich neomezených schopností.

Motto: „Každý strůjcem svého štěstí sám.“