Každý z nás pochází z určitého rodinného systému

Rodinné konstelace je metoda, která umožňuje vhled do skryté dynamiky rodinného systému, mezilidských, partnerských nebo rodičovských vztahů, protože odhalí dynamiku, která poutá osobu k danému systému. Toto poznání pak může vést ke změně chování v těchto vztazích.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému.

Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá „závislost“ na rodině silnější. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná.

V rodinných konstelacích můžeme odkrýt skryté vlivy, strachy a programy převzaté od našich rodičů a předků, které nás, i naše děti, negativně ovlivňují.  Může jít o problémy zdravotní, potíže v komunikaci s partnerem,  s dětmi, s kolegy… může se ale jednat i o hluboce zakořeněné problémy, které mohou mít původ u našich dávno zesnulých předků.

Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění všech vnitřních zdrojů klienta, tak aby se nastolila jeho harmonie a ozdravné procesy na všech rovinách (tělo, mysl, emoce). Metoda RK podporuje rozvoj osobnosti, otevírá nový přístup k životu, práci a lidské bytosti jako celku. Uzdravuje, přináší více psychické pohody a pozitivní energie.

Konstelace je nejlépe zažít na vlastní kůži. Je totiž docela těžké tuto metodu osobního rozvoje popsat slovy. O tom jak konstelací probíhají, čtěte zde: Jak konstelace probíhajíKaždý z nás ve svém životě řešíme vztahy. Vztahy jsou to nejdůležitější, co jako lidé máme v životě řešit.

Máme vztah k něčemu a k někomu např. práci, přátelům, rodičům,  celé rodině, partnerovi, národu, zvířatům, rostlinám, planetě, svým zkušenostem atd. MY SAMI JSME VZTAHY. Představme si, že každý jednotlivec je jako KRUH nebo paleta na barvy. V kruhu je mnoho výsečí a na paletě mnoho barev. Když není některá výseč v pořádku a barva je vyschlá, člověk jako celek zažívá nespokojenost a nepohodlí. 


Mít šťastný vztah s rodiči, se svojí minulostí, se sebou samými je základ pro šťastný život a naši budoucnost
, ale i budoucnost našich dětí.

Konstelace umožňují v sobě léčit vztahy na mnoha rovinách, dávají možnost vystoupit z neviditelných programů a vzorců chování našich rodičů, prarodičů, společnosti…

Konstelace dávají příležitost být opět sami sebou: celiství, svobodní a šťastní. 

Chcete se více dozvědět o konstelacích?

Navštivte stránky, které se touto problematikou zabývají v celé své šíři. Navštívit


Máte-li zájem přijít do skupinové konstelace nebo individuálně, pak volejte pro objednání svého termínu Michaele Sklářové, která se této metodě věnuje od roku 2004.  Informace  zde

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému

Rodinné konstelace je metoda, která umožňuje vhled do skryté dynamiky rodinného systému, mezilidských, partnerských nebo rodičovských vztahů, protože odhalí dynamiku, která poutá osobu k danému systému. Toto poznání pak může vést ke změně chování v těchto vztazích.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému.

Naše rodina ovlivňuje to, jak se díváme na svět, to jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Určuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Čím více tuto skutečnost popíráme, tím je naše nevědomá „závislost“ na rodině silnější. Rodina je systém a má svůj přirozený řád. Je to řád lásky. Je to skrytá síla, našim očím a mysli neviditelná.

V rodinných konstelacích můžeme odkrýt skryté vlivy, strachy a programy převzaté od našich rodičů a předků, které nás, i naše děti, negativně ovlivňují.  Může jít o problémy zdravotní, potíže v komunikaci s partnerem,  s dětmi, s kolegy… může se ale jednat i o hluboce zakořeněné problémy, které mohou mít původ u našich dávno zesnulých předků.

Cílem konstelační práce je nalezení a zpřístupnění všech vnitřních zdrojů klienta, tak aby se nastolila jeho harmonie a ozdravné procesy na všech rovinách (tělo, mysl, emoce). Metoda RK podporuje rozvoj osobnosti, otevírá nový přístup k životu, práci a lidské bytosti jako celku. Uzdravuje, přináší více psychické pohody a pozitivní energie.

Konstelace je nejlépe zažít na vlastní kůži. Je totiž docela těžké tuto metodu osobního rozvoje popsat slovy. O tom jak konstelací probíhají, čtěte zde: Jak konstelace probíhajíKaždý z nás ve svém životě řešíme vztahy. Vztahy jsou to nejdůležitější, co jako lidé máme v životě řešit.

Máme vztah k něčemu a k někomu např. práci, přátelům, rodičům,  celé rodině, partnerovi, národu, zvířatům, rostlinám, planetě, svým zkušenostem atd. MY SAMI JSME VZTAHY. Představme si, že každý jednotlivec je jako KRUH nebo paleta na barvy. V kruhu je mnoho výsečí a na paletě mnoho barev. Když není některá výseč v pořádku a barva je vyschlá, člověk jako celek zažívá nespokojenost a nepohodlí. 


Mít šťastný vztah s rodiči, se svojí minulostí, se sebou samými je základ pro šťastný život a naši budoucnost
, ale i budoucnost našich dětí.

Konstelace umožňují v sobě léčit vztahy na mnoha rovinách, dávají možnost vystoupit z neviditelných programů a vzorců chování našich rodičů, prarodičů, společnosti…

Konstelace dávají příležitost být opět sami sebou: celiství, svobodní a šťastní. 

Chcete se více dozvědět o konstelacích?

Navštivte stránky, které se touto problematikou zabývají v celé své šíři. Navštívit


Máte-li zájem přijít do skupinové konstelace nebo individuálně, pak volejte pro objednání svého termínu Michaele Sklářové, která se této metodě věnuje od roku 2004.  Informace  zde

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz