Co to jsou meridiány – energetické dráhy lidského těla?

Meridiány jsou energetické dráhy těla, kanály energie, které jsou velmi úzce spojeny s orgány, tkáněmi a strukturami lidského těla a jeho funkcemi. Meridiány byly objevovány důmyslnou praxí léčitelů, lékařů, mnichů a taoistů východního světa. Mají přesně danou dráhu, probíhají 3 až 5 milimetrů pod kůží člověka a v určitých bodech vystupuji až na povrch, tato místa jsou tzv. akupunkturní body. V podstatě historie akupunktury je i historie drah. Akupunktura
vznikla před několika tisíci lety. Názory na stáří této léčebné metody se různí. Stáří nejstarších nalezených akupunkturních jehel je odhadováno na 7000 let a jsou vyrobené z kostí. Akupunktura bývá označována jako nejstarší léčba na světě.

Těmito drahami protéká čchi, tedy životní energie, životní síla v nás. Ta se projevuje různými způsoby a cestami, nejen na fyzické úrovni, ale též psychicky, duševně.

Učení o drahách je holistické, neboli sleduje celý vesmír a proto má Čína tři síly – Nebe, Člověka a Zemi. Základních drah je dvanáct a bodů 360. Co vám to připomíná? Dvanáct měsíců a 365 dní? Ano, to je příklad propojenosti. Taoisté vnímali dráhy jak na těle, tak na zemi nebo ve vesmíru. Skrze pohled na dráhy, je lidská bytost neoddělitelná od okolí a funguje v rámci celku (biosféry, kosmu). Dráhy jsou stejně „živé“, jako srdce, plíce, vítr a stromy.

Meridiány probíhají po dvojicích (vlevo a vpravo), které se spojují v jednotlivých orgánech, podobně jako se žíly a tepny setkávají v srdci. Mimo to, že jsou v párech, tak se ještě dělí na yinové a yangové dráhy. V tomto 24 hodinovém okruhu – neboli 2x 12 hodin, protože každá dráha (díky tomu i každý k ní náležející orgán) má pro sebe dvě hodiny času –
proběhne životodárná energie všemi drahami a na ně napojenými orgány – to je vnitřní vesmír.

Dvanáct drah se spojuje uvnitř s orgány, zevně s klouby a končetinami. Z toho vyplývá, že přes dráhy se dají ovlivňovat orgány a jejich okruhy včetně funkčnosti ať na fyzické, psychické nebo energetické úrovni Proto je cvičení čchi-kung, masáž tuina nebo akupunktura tak účinná. Různými postoji a pohyby při cvičení se dráhy otevírají a zprůchodňují.

Funkce drah:
1. Dráhy spojují orgány mezi sebou, orgány s tělem, tělo se zevní čchi.
2. Dráhy jsou tzv. potrubí, kterým prochází nervy, krevní cévy, lymfatická cirkulace;
3. Dráhy komunikují o zevním prostředí vnitřních orgánů, vedou informaci mezi vnitřními orgány

 

Poznejte tajemství meridiánů – více informací o kurzu

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz