Čchi-kung se podobá taichi a je součástí tradiční čínské medicíny

Čchi-kung jsou tradiční čínská cvičení pro zdraví a dlouhověkost podobná tai chi.

Tato hluboce propracovaná relaxační cvičení vedou k rozvoji  těla,  ducha a životní energie. Slovo čchi znamená „životní energie, síla“; kung „kultura, cvičení“. Čchi-kung je tedy cvičení rozvíjející životní energii. Tato životní síla obíhá v tzv. akupunkturních drahách, meridiánech, kterých je v našem těle dvanáct a zásobuje tak vnitřní orgány.

Všechny dráhy rozvádějí po těle životní energii. Při jejich poruše však nemůže být energie řádně rozváděna po těle a to vede ke vzniku nemoci. Vzhledem k tomu, že k blokádě dochází nejčastěji v oblasti kloubů, je k uvolnění jejího toku vhodná právě pohyb. Tím jednak vzniklé poruchy léčíme, nebo můžeme působit preventivně.

Čchi-kung je součástí tradiční čínské medicíny, která se snažila svým postojem především předcházet nemocem, tedy působit preventivně a pozitivně ovlivňovat dlouhověkost.

Více o možnostech cvičení a kurzech čchi-kung

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz