Co to jsou meridiány – energetické dráhy lidského těla? Meridiány jsou energetické dráhy těla, kanály energie, které jsou velmi úzce spojeny s orgány, tkáněmi a strukturami lidského těla a jeho funkcemi. Meridiány byly objevovány důmyslnou praxí léčitelů, lékařů, mnichů a taoistů východního světa. Mají přesně danou dráhu, probíhají 3 až 5 milimetrů pod kůží člověka…

Každá rodina má svoji dynamiku Rodinné konstelace je metoda, která umožňuje vhled do skryté dynamiky rodinného systému, mezilidských, partnerských nebo rodičovských vztahů, protože odhalí dynamiku, která poutá osobu k danému systému. Toto poznání pak může vést ke změně chování v těchto vztazích. Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád….

Minulost ovlivňuje naši budoucnost Naše spojení se členy rodiny je mnohem silnější, než si jsme schopni vůbec uvědomit. Jedním z velkých faktorů, které mělo a má vliv na naše prožívání reality a pocity štěstí je naše minulost a dětství.   „Jablko nepadá daleko od stromu“. Každý z nás jsme se narodili do určitého rodinného prostředí a…

Dětství má přímý vliv na náš další život  Každé dítě než je „tvarováno“ k obrazu rodičů, školy, společnosti je živé a spontánní, přirozené a v bytí teď a tady. Pokud nezažije lásku a dostatečné přijetí od obou rodičů, může mít problémy s oceněním sebe sama, s vlastní sebeúctou, sebedůvěrou, sebeláskou a komunikací. Když se narodíme Naše početí, porod…

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz