Minulost ovlivňuje naši budoucnost 1

…a že naše spojení se členy rodiny je mnohem silnější, než si jsme schopni vůbec uvědomit. Jedním z velkých faktorů, které mělo a má vliv na naše prožívání reality a pocity štěstí je naše minulost a dětství.

„Jablko nepadá daleko od stromu“.

Každý z nás jsme se narodili do určitého rodinného prostředí a zázemí, které nás ovlivnilo a stále ovlivňuje. Každý z nás máme svého biologického otce a matku, kteří nás zplodili, ať už byl jejich vztah na počátku jakýkoliv. Rodiče i blízká rodina utvářeli náš první kontakt s okolním světem. Díky nim jsme tím, čím jsme. Jejich výchova a způsob chování k nám, ale i k druhým lidem, následování tradic v rodině, společenská morálka atd., to vše nás ovlivnilo.

„Způsob, jakým nahlížíme na svět, tvoří svět, který vidíme“. Barry Neil Kaufman

Sečteno a podtrženo, žijeme jen díky milostnému aktu našich rodičů. Tato skutečnost je nám všem sice známá, často si však mnohé dospělé ženy a muži stěžují, že vztah rodičů byl takový a makový. Stěžují si na všechny možné negativní okolnosti, které jejich rodiče vytvořili místo toho, aby se zaměřili na to pozitivní. A sice na to, že si mohou říct: mohu žít a svůj život si tvořit dál podle sebe.

 

„Odpuštění je magnetická síla přitahující dobro“. Catherine Ponderová

Zkušenosti a postoje našich rodičů i minulých generací nás ovlivňují. Z naší původní rodiny si přinášíme celou řadu postojů k sobě samým, druhým lidem a k partnerským vztahům vůbec. Rodinné konstelace ukazují, že bez přijetí minulosti, tedy toho, co bylo a odpuštění, je pro člověka obtížnější kráčet dál. Člověk si mnohdy neuvědomuje, že život jeho rodičů formovali jeho prarodiče, a jejich život zase jejich rodiče…

„Změňte své myšlení a život bude následovat“. Karen Casey

Za každým z nás je celá tisíce let stará historie generací a osudů, myšlení, předsudků, zkušeností, které byly předávány dál, až k nám do současnosti. Tyto zkušenosti zahrnují prožitky štěstí, lásky, rozchodů, utrpení, nemoci, smutku a bolesti. Např. pokud byla žena, dnes již babička, znásilněna za války nebo zemřela při porodu, ovlivnila tato její zkušenost i její vnučku. Ta se u ní může projevit jako strach z mužů, strach mít děti, boj s muži nebo naopak takové zkušenosti může vyhledávat jako možné dobrodružství.

 

„Nikdy nepohlížejte na společnost jako na funkční model chování a uvažování“. Dr. Bruce Goldberg.

Vstupujeme-li do nového vztahu, v jistém smyslu si bereme i celou historii rodu partnera nebo partnerky. Oba proudy pak silně formují celý vztah, děti a budoucí generace. S tím je třeba ve vztahu počítat. Každý člověk v sobě skrývá velký potenciál, ale také hluboká zranění, bolesti, smutky, pocity viny, zlobu atd. Láska, která na počátku vztahu stála, se pak může v průběhu času stupňovat a měnit v prudké hádky, konflikty nebo vystupňovat v rozchod. Tajemstvím všeho je, naučit se přijímat sebe sama i partnera se vším, co k oběma patří.

„Miluj to tak, jak to je“. Thaddeus Golas

Pro všechny, kdo touží po harmonickém a šťastném vztahu, je velkou výzvou nahlédnout do svého nitra a pochopit co se v něm děje. Pochopit to, kdo jsem já, po čem toužím já a kým chci být já. Ne rodiče, ne společnost nebo někdo další. Uvědomit si vzory, které jsem přebral, a které chci odložit, protože mi dál již neslouží. Pokud si uvědomíme některé věci, může dojít ke změně a proměně. Jsme to právě my, kdo o změně rozhoduje a kormidlo lodi svého života může otočit a řídit sám. 

Metoda Rodinné konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně.

  • Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost. Může názorně ukázat a pocítit souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech.
  • Více informací o metodě naleznete na zde.

Motto: Každý strůjcem svého štěstí sám.

Autor článku: Michaela Sklářová, *1974

Vyškolená terapeutka pro individuální a skupinovou praxi metody rodinné konstelace (www.konstelacems.cz), lektorka čínské jógy čchi-kung a školy přírodní léčby (www.institutms.cz). Zakladatelka a manažerka centra osobního rozvoje Světlo Slunce (www.svetloslunce.cz).

Umění čchi-kung se věnuje od roku 1994, dlouhodobě spolupracuje s Mgr. Natalií Jadryshnikovou (International Institute of Chi kung). Od roku 2003 vede kurzy pro širokou veřejnost, formou skupinové nebo individuální výuky v různých městech ČR.

 

Chcete-li osobně navštívit Michaelu Sklářovou  volejte na tel. +420 777 204 028

nebo pište na info@svetloslunce.cz.

Doporučujeme

individuální sezení zde

semináře ve skupině zde

Logo_footer   
     © 2014 Jan Hrdina | info@janhrdina.cz